Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Konserwacji i Restauracji Dzieł sztuki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  Ocena: brak danych
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
  Wydział Rzemiosł Artystycznych
  Ocena: warunkowa
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Sztuk Pięknych
  Ocena: brak danych

Wideoteka akademicka

Konferencja „INFOSKOP 2008”, wystąpienie Davida Bentleya, Grafton Recruitment

Ostatnio dodane publikacje

Artykuły prasowe

Referaty i eseje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/