Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Konserwacji i Restauracji Dzieł sztuki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  Ocena: brak danych
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
  Wydział Rzemiosł Artystycznych
  Ocena: warunkowa
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Sztuk Pięknych
  Ocena: brak danych

Publikacje

Szanowni Państwo,
możecie umieszczać swoje publikacje w naszym serwisie, wysyłając je pod adres pwa@pwa.edu.pl
Materiał powinien zawierać: tytuł, treść oraz autora. Ponadto należy umieścić informację: „Zapoznałem się z regulaminem pwa.edu.pl i ekceptuję jego warunki”.

Regulamin dostępny jest tutaj ».


Link do http://www.wwsi.edu.pl/