Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Chemia, fizyka i biologia Zobacz
Historia, teoria oraz propedeutyka konserwacji zabytków Zobacz
Inwentaryzacja i dokumentacja zabytków Zobacz
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki Zobacz
Kopie dzieł sztuki Zobacz
Kształcenie w zakresie historii sztuki i nauk pomocniczych Zobacz
Profilaktyka konserwatorska Zobacz
Projektowanie konserwatorskie Zobacz
Propedeutyka filozofii i teoria sztuki Zobacz
Rysunek, anatomia plastyczna, malarstwo i rzeŸba Zobacz
Socjologia kultury Zobacz
Technologia i techniki dzieł sztuki Zobacz
Technologia i techniki konserwacji zabytków Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/